SEURATOIMINTAA PÖYTÄKIRJOISTA

Pöytäkirja kirjoitettu Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksessa heinäkuun 7 päivänä 1918.

Luettiin ja hyväksyttiin pienellä muutoksella edellisen kokouksen pöytäkirja.

Piirien väliset urheilukilpailut päätettiin pitää kahden viikon kuluttua, siis heinäkuun 18 päivä.

Urheilukilpailujen ohjelmasta keskusteltiin ja hetken keskusteltua päätettiin ottaa sama ohjelma kuin kesäjuhlaan. Nimittäin: Kolmeottelu, johon kuului (Kuulan työntö, vauhditon pituushyppy ja 200 m juoksu.) 3 km juoksumatka miehille.

Naisille ehdotettiin ohjelmaa urheilukilpailuihin. Heidän urheiluohjelma tuli olemaan kuulan työntö ja 200 m juoksumatka.

Urheilukilpailijoille päätettiin jakaa 4 palkintoa, ja ne tuli olemaan kirjalliset.

Palkintotuomareiksi päätettiin ottaa samat kuin kesäjuhlaan. Nimittäin: Viljo Kaarto, Toivo Karra, Vilho Loukonen, Kalle Aura ja Yrjö Rinta.

Illalla päätettiin pitää iltama ja iltaman toimi velvoitettiin järvenkyläläisille.

Keskusteltiin kuka tästäpuoleen tulee vapaasti pääsemään sisään iltamien tilaisuuksissa, Virkailijat päätettiin vielä vastedes päästää vapaasti. Lopullinen päätös jätettiin toistaiseksi.

Nuorison oloa iltamien tilaisuuksissa otettiin keskusteltavaksi. On useinkin huomattu, kuinka yleisön sisällä ollessa, tytöt voivat istua huivit päässä ja pojat lakit päässä, ja useinkin tanssitaan aamuun saakka. Tämän kysymyksen johdosta päätettiin, että tästäpuoleen, yleisön sisällä ollessa, on poikain ja tyttöjen otettava lakit ja huivit pois päästä. Ja tanssiminen on lopetettava kello 1 yöllä. Ja sen johdosta on ohjelman suoritus alettava täsmälleen klo 8 illalla ja piletin myyjiä velvoitettiin pilettiä myymään klo 12. Yksi huomiota vaativa asia, on myöskin pojilta niin paljon käytetty tapa, päinsä tanssiminen. On huomattu, että he paljon tanssivat päinsä, ja sen puolesta päätettiin kieltää se heiltä aivan tykkänään. Jos heillä on halua tanssia, niin heillä on oikeus hakea tyttöjä toveriksi, ja sen puolesta tulee se rähinä vältetyksi, joka heillä on päinsä tanssimisessa. Tytöiltä ei päinsä tanssimista kielletty, ja se tapahtui jokaiselle kyllin tunnetuilla ehdoilla.
10§
Tupakoitseminen kiellettiin. 2,5 mk sakkoa jokaiselle, joka sääntöjä vastaan rikkoo.
11§
Järjestyksen valvojiksi valittiin Yrjö Latvala, Lennart Pihlaja, Juha Vaali, Vilho Vaali ja Viljo Kaarto.
12§
Niitä uusia tekoja ja korjauksia joita nikkarit ovat tehneet, päätettiin maalata. Eino Postia velvoitettiin hankkimaan 5 l. öljyä mainittua tarvetta varten.
13§
Nuorisoseuran heinämaata päätettiin myydä huutokaupalla seuraavana keskiviikkona siis heinäkuun 10 päivä. Martti Uusitalo valittiin toimimaan huutokauppiaana. Tämän viime kysymyksen loputtua lopetettiin kokous laululla.
Kokouksen puolesta Agnes Westermark, kirjuri


Pöytäkirja laadittu Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksessa 10 päivä marraskuuta 1918.
1 &
Kokous alettiin laululla "Jos sydän sulla puhdas on". Sen jälkeen luettiin vuosikokouksen ja edellisen kuukausikokouksen pöytäkirjat jotka hyväksyttiin.

Puheenjohtaja luki keskusseuralta saapuneen kiertokirjeen, joka sisälsi muun muassa kutsun keskusseuran vuosikokoukseen Seinäjoella 4 ja 5 päivä tammikuuta. Edustajiksi tähän valittiin Jussi Vaali, Viljo Kaarto ja Olga Myntti.

Kiertokirjeessä esiintyi myös pyyntö seuroille ja piireille, että lähettäisivät osanottajia "Neuvojain opastuskurssille" Ylistaroon. Näille kursseille osanottajiksi valittiin, Jussi Vaali, Viljo Kaarto, Eino Vaali ja Olga Myntti. Päätettiin, että seura lunastaa kursseille ja kokoukseen valittujen junamatkat. Heidän on velvollisuus palattuaan selostettava mitä ovat nähneet ja kuulleet.

Puheenjohtaja ilmoitti "kotiopintojen" alkavan kuluvan viikon torstaina Merikaarron kansakoululla kehottaen niille lukuisasti saapumaan, Keskusteltiin jos seura avustaa jäseniään kotiopintokirjain ostossa. Päätökseksi tuli että jokainen kursseille menijä itse ostaa kirjat.

Päätettiin, että jokaisen piirin on vuoronsa jälkeen hommattava arvokas ohjelmallinen iltama. Jäsen-iltama päätettiin pitää uudenvuoden aattona. Iltamaan saavat ainoastaan jäsenet saapua ja tanssi on silloin kielletty. Valittiin toimikunta joka hommaa ohjelman mainittuun iltamaan. Siihen tulivat Viljo Kaarto, Toivo Karra, Aili Vanhala, Agnes Westermark ja Tyyne Myntti.

Aili Vanhala luki "Pyrkijästä" kuvauksen erään nuorisoseuran kokouksesta. Tämän johdosta syntyi keskustelu. Arveltiin kuvan hyvin sopivan meidän seuran kokouksiin, jotka suinkaan eivät ole mallikelpoisia. Loukonen arveli, että ne ovat hyviä, koska sellaisia muuallakin pidetään. Vaali kehoitti, että asiasta vakavasti keskusteltaisiin, että tulisi selville millaisia kokoukset pitäisi olla. Puheenjohtaja ehdotti, että tanssi ensiksikin lakkautettaisiin kokousilloista ja sen sijaan leikitään. Hetkisen tästä keskusteltua tehtiin päätös että tanssi jätetään pois kokousilloista ja iltamista ohjelman edellä. Aili Vanhala velvoitettiin ensi kokoukseen alustamaan ja lukemaansa kuvausta sekä, sitä millaisia mallikelpoiset kokoukset tulee olla.

Seuran kirjastoa päätettiin kartuttaa ostamalla uusia kirjoja 200 mk:kan edestä, sitomiskustannukset päälle. Valittiin henkilöt ostamaan nuo kirjat, toimen saivat Aili Vanhala ja Olga Myntti. Näiden lisäksi valittiin vielä kirjastonhoitaja Ester Kuusisto kirjaston järjestämistä ja kuntoon laittamista varten.

Loukonen ehdotti, että peli peli korjattaisiin ja sille valittaisiin hoitaja. Lauri Ellilä velvoitettiin se korjauttamaan ja taloudenhoitaja lupasi ottaa sen hoitaakseen.

Luettiin seuralehti "Koe" joka ensikerran taas vuosien jälkeen ilmestyi.

Kokous lopetettiin "Maamme laululla". Olga Myntti, kirjuri

Luettu ja hyväksytty seuran kokouksessa joulukuun 8 päivänä 1918. Viljo Kaarto, esimies.


Pöytäkirja kirjoitettu Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksessa 26 päivä tammikuuta 1919.

Kokous aloitettiin laulamalla "On aate pyhä ja kallis". Sen jälkeen luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja, joka pienellä muistutuksella hyväksyttiin.

Puheenjohtaja luki Kyrönpiirin johtokunnalta saapuneen kiertokirjeen, jossa ilmoitettiin Kyrön Nuorisoseurapiirin ns. talvikokous 2 päivä helmikuuta Ylistaron Ns. talolla. Edustajiksi tähän kokoukseen valittiin Aili Vanhala ja Olga Myntti. Viimemainittu sai tehtäväkseen kirjaselostuksen seurain välisissä kilpailuissa, Kokoukseen menijäin matkakulut päätti seura korvata.

Keskusteltiin josko meidän seuramme ottaa osaa Kyrön aluepiirin järjestämiin kokouskilpailuihin paikallisseurain kesken. Mainittuun kilpailuun päätettiin ottaa osaa. Tuo tilaisuus seurallamme on 9 pv. maaliskuuta.

Koska seuralehden toimittajat olivat toimineet määrätyn ajan valittiin uudet. Lehden toimittajiksi tulivat Eino Vaali ja Kalle Aura.

Keskusteltiin josko tanssia rajoitettaisiin kokousilloista. Oli monenlaisia mielipiteitä. Toiset olivat kokonaan rajoittamista vastaan. Toiset taasen sitä kannattivat. Jotkut ehdottivat että tanssi jätettäisiin kokonaan pois kokousilloista. Keskustelun tuloksena oli päätös, että kun ollaan siivosti ja häiritsemättä kokousta ja sen jälkeen tanssitaan kauniisti, niin ei tehdä mitään rajoituksia.

Oli esillä keskustelukysymys "Mitä tytöt vaativat pojilta ja pojat tytöiltä"? Ja tulihan siinä keskustellessa esille niin tyttöjen kuin poikainkin pahat puolet. Paljon olisi parantamisen varaa molemmin puolin. Pojat toivat esille sitä, että tytöt ovat laiskoja, liian vähän ottavat osaa seuran tehtäviin. Ja suosivat sellaisia poikia, jotka esiintyvät juovuspäissään. Vielä huomauttivat sitä kuinka tytöt tanssiin ryntäävät kilvan, monta aina yhtä hakemaan.
Tytöt sanoivat tanssiin hakemisesta, että heidän täytyy yrittää hakea kaikkia tanssittajia takaisin, sillä ne poikalapset kuuluvat haukkuvan jos jäävät tanssittamatta.
Muuten oli keskustelu vähän yksipuolista, sillä tytöt eivät ollut yhtä halukkaita tuomaan esille poikain varjopuolia kun pojat tyttöjen. Vai eikö pojilla liene näitä ollutkaan.
Päättynen keskustelun annot ovat seuraavat: Pojat vaativat tytöiltä 1. Että tytöt halveksivat juopuneina esiintyviä poikia. 2. Ottavat enempi osaa seuran tehtäviin. 3. Pitävät järjestystä yllä sillä että ovat itse siivosti ja vaativat sitä myös pojilta. Tyttöjen vaatimus pojilta on 1. Että pojat eivät esiinny juovuspäissään. 2. Että käyttäytyvät niin, että tytöt voivat heitä kunnioittaa. Että eivät esimerkiksi niin turhasta ota nokkaansa, jos sattuvat jäämään tanssittamatta.

Valittiin ensi kokoukselle keskustelukysymykseksi "Mikä on Nuorisoseuran tarkoitus?". Ja kysymykselle alustajaksi Toivo Karra.

Luettiin nuorisoseuralehti "Koe". Kokouksen lopuksi laulettiin "Ateenalaisten marssi".
Olga Myntti, kirjuri.
Luettu ja hyväksytty seuran kokouksessa 16 pv. helmikuuta 1919. Viljo Kaarto, esimies.


Pöytäkirja kirjoitettu Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksessa 9 pv. maaliskuuta 1919.

Kokous alettiin laululla "Jos sydän sulla puhdas on". Sen jälkeen luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja joka sellaisenaan hyväksyttiin.

Pääsiäisen pyhinä jolloin seurallamme on luentapäivät, päätettiin pitää iltama molempina iltoina. Valittiin toimikunta hommaamaan ohjelma noihin iltamiin. Ensimmäiseen iltamaan ohjelmaa laittamaan velvoitettiin saarensivulaiset, torkkolaiset ja järvenkyläläiset. Toimikuntaan tulivat Yrjö Rinta, Eino Posti ja Minna Lalli. Toisen iltaman hommaavat merikaartolaiset. Toimikuntaan tulivat Eino Vaali, Jussi Vaali ja Kalle Aura. Toisen iltaman tuloista päätettiin luovuttaa puolet E.P-n ns:llelle.

Seuramme 25 vuotisjuhlaa päätettiin viettää Marianpäivänä. Mikko Vaalia päätettiin pyytää silloin puhumaan. Johtokunnan huomaan jätettiin muun ohjelman hommaaminen.

Suojeluskunnalle päätettiin luovuttaa huoneet kolmea iltamaa varten, ehdolla että maksavat 15% vuokraa. Pyyntöön että seura vielä pitäisi iltaman suojeluskunnan hyväksi ei katsottu voitavan suostua.

Seuralehden toimittajiksi valittiin vielä Eino Vaali ja hälle apulaiseksi Kalle Valin.

Näyttämön hoitajaksi valittiin Pertti Vanhala.

Kalle Valin luki alustuksen "Mitä korjauksia olisi tehtävä nuorisoseurain ohjelmain suorituksessa ja itse ohjelmassa?". Alustaja toi esille sitä miten nuorisoseurain olisi laadittava aina arvokas, sisältörikas ohjelma. Esitys alettava täsmällisesti ja suoritettava hyvin. Asiasta keskusteltua huomautettiin myös siitä, että ohjelman alkaminen riippuu suuresti yleisön saapumisesta. Sen johdosta että on paljon sellaisia jotka eivät ensinkään välitä saapua ohjelman ajaksi, ehdotettiin, että lippuja myytäisiin koko ajan. Ohjelmain arveltiin jo olevan koko hyvällä kannalla. Vielä tuotiin esille sitä että miten iltamain homma on aina yksien ja samojen tehtävänä joka kuitenkin kuuluu jokaiselle seuran jäsenelle.
Päättyneen keskustelun lopuksi lausuttiin toivomus: Täsmällisyyttä ohjelmain suorituksessa, niin varmasti yleisö, joka kerran tulee sitä varten, saapuu aikanaan.
8 §
Aili Vanhala alusti "Nuorten välisestä seurustelusta". Alustuksessaan hän kuvasi sitä ensiksi, miten nuori ihminen on seuran haluinen ja kaipuinen. Ja se se on joka meitä tänne nuorisoseuralle pääasiallisesti vetää. Hän sanoo väitettävän, että miestä ja akkaa sieltä vain etsitään. Mutta jos näin on niin silloin ei nuorisoseura-elämä ole sitä mitä sen tulee olla, kasvattavaa, kohottavaa ja innostavaa kaikkeen hyvään ja kauniiseen. Nuorten seurustelusta alustaja mainitsi, miten ala-arvoista ja huonoa on tuo täällä oleva seurustelutapa "makaaminen ja hiaaminen", miten sitä nimitetään ja kuinka yleensä sellainen kevyt seurustelu turmelee luonteen. Hän toi esimerkkiä siitä miten yleinen on se käsitys että jokaisella pitää olla joku vaikka ei yhtään välittäisikään toinen toisestaan.
Asiasta keskusteltaessa omistettiin kaikki huomio tuolle "hiaamiselle". Vanhala toi esille sitä että voi sitä muutenkin seurustella. Esimerkiksi olla kävelyllä, jolloin voi vaihtaa mielipiteitä, ajatuksia toisensa kanssa, ja tulla toisensa tuntemaan paremmin kuin tuolla yleisellä "hiaamisella". Hän ihmetteli miten silloin ensinkään tulevat toistaan tuntemaan kun "yöt nukkuvat" ja päivällä sitten häpeävät toinen toistaan. Vaali toi esille sitä mihin tuollainen huono seurustelu johtaa, miten monen ihmiselämän se turmelee. Hänen mielipiteensä oli, että tytöt pelkäävät jäävänsä vanhoiksi piioiksi jos eivät aina silloin ota kiinni kun on tarjolla, vaikka eivät niin välittäisikään pojasta. Ja pitävät kunnianaan sitä miten monta heillä on ollut ja montako saisivat. Rinta huomautti tämän asian kuuluvankin paremmin tytöille, jos tytöt olisivat tuota "hiaamista" vastaan, niin poikain täytyisi myös siitä luopua. Vanhala sanoi vielä että nuoret tuossa huonossa kevyessä seurustelutavassaan kuluttavat itseään. Kerran kun löytävät sitten ainoansa eivät voi tarjota enää Hälle ehjää ja kokonaista. On jäljellä vain sirpaleet.
Suurin enemmistö oli sitä mieltä että vanha tapa hyvä. Ei sitä voi pois jättää. Oli ainoastaan joitain toista mieltä. Toimitetussa äänestyksessä tuota "hiaamista" vastaan olivat seuraavat henkilöt: Jussi Vaali, Eino Vaali, Kalle Valin, Aili Vanhala, Olga Myntti, Lyyli Soini, Lempi Marttala, Ines Asplund, Jenny Koski, Lempi ja Martta Siltala. Edellä mainitut tekivät lupauksen siitä, että eivät tuota paheksumaansa seurustelutapaa harjota. Keskustelua ei katsottu vielä päättyväksi, asian enempi keskustelu jätettiin toistaiseksi, kun oli jo niin myöhäinen.
Muuten sai tehdä huomion että tämä asia otettiin hyvin kevyesti. Sai huomata miten paljon on sellaisia nuoria, joiden mielen on alhainen ajattelutapa ja likainen mielikuvitus niin turmellut, että heidän kuullensa ei voi näistä asioista keskustella, ilman että he eivät virnistelisi.

Luettiin seuralehti "Koe" jonka jälkeen laulettiin "On aate pyhä ja Kallis".
Olga Myntti, kirjuri.


Pöytäkirja Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksesta, joka pidettiin Hakasella 19.10.1930

Keskusteltiin N.seurakerhon perustamisesta ja päätettiin, että kerho toiminta on n.seurassa välttämätön elinehto. Kerhoon ilmoittautui useita osanottajia. Kerhon johtajiksi valittiin Selma Hokkanen. Kerho kokoontuu joka toinen keskiviikko Hokkasella. Ensimmäinen kerhoilta on lokakuun 22 päivänä. Ohjelman suorittajiksi valittiin seuraavat henkilöt: Tervehdyspuhe Fanni Kukko, laulua Tyyne Laurila, lausuntaa Linnea Sauso, pilajuttu Niilo Hakola, keskustelukysymys Frans Ellilä.

 

Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksesta pöytäkirja 1.2.1931 Torkkolan Hakasella.


Kun iltamiin ei tule näytelmäkappaleita muualta kuin Merikaarrosta, niin päätettiin, että Tyyne Salmi ottaa huolekseen hommata kappaleen Saarenpäästä iltamiin ja Selma Hokkanen hankkii näytelmäkirjan torkkolaisille ja saarensivulaisille yhteisesti.


Pöytäkirja Vähänkyrön Järvenkylän Nuorisoseuran kuukausikokouksesta 19.8.1931. Puhetta johti Frans Ellilä ja sihteerinä allekirjoittanut.


Keskusteltiin syyskokouksesta ja sen yhteydessä pidettävistä seuratalon vihkiäisjuhlista. Näytelmä annettiin Saarensivun koulupiirin alueelle kuuluvien jäsenten huoleksi. Saarenpään, Torkkolan ja Järvenkylän tytöt huolehtivat talon pesusta juhlia varten. Urheilukilpailut jätettiin pois juhlan ohjelmasta, kun pojat olivat kilpailujen järjestämistä vastaan. Päiväohjelma suunniteltiin seuraavasti: Tervehdyspuhe Väinö Myntti. Lausuntaa pyydetään opettaja Martikaiselta. Kuorolaulua Vähänkyrön sekakuoro. Seuran historia Mauno Oksanen. Voimistelua ja leikkejä ns:n naisvoimistelijat. Juhlapuhujaksi pyydetään maanviljelijä Laurio. - Iltamaohjelma: tervehdyspuhe Frans Ellilä. Lausuntaa Fanny Kukko. Kuorolaulua, leikkiä, kappale ja puhujaksi pyydetään opettaja S. Karhulaa.

Koristeköynnöstä päätettiin tehdä erikseen joka kylässä ja tuodaan se valmiina paikalle lauantaina. Köynnösten sidonnasta huolehtii Tyyne Ellilä Merikaarron Holttilassa, Fanny Kukko Merikaarrossa Dagny Andersson Torkkolassa. Ilmi Nissilä Saarenpäässä ja Linda Myntti Järvenkylässä. Holttilan tytöt määrättiin saarenpääläisten kanssa emänniksi juhliin.

Juhlat ovat syyskuun 6 päivä ( 1931).